صفحه نخست
 1. کلیات اصول و فنون مصاحبه کلیات اصول و فنون مصاحبه
  قیمت: 135,000 ریال

 2. متون فقه سه معیر محمدی متون فقه سه معیر محمدی
  قیمت: 342,000 ریال

 3. حمایت از کودکان سرباز در پرتو اسناد کیفری بین المللی با تکیه بر نقش دادستان دادگاه کیفری بین المللی حمایت از کودکان سرباز در پرتو اسناد کیفری بین المللی با تکیه بر نقش دادستان دادگاه کیفری بین المللی
  قیمت: 135,000 ریال

 4. حقوق بین الملل بشر دوستانه حقوق بین الملل بشر دوستانه
  قیمت: 99,000 ریال

 5. عدالت ترمیمی عدالت ترمیمی
  قیمت: 108,000 ریال

 1. اختلاس و پولشویی اختلاس و پولشویی
  قیمت: 135,000 ریال

 2. مجموعه راهنما و کمک آموزشی بزهکاری اطفال 1 مجموعه راهنما و کمک آموزشی بزهکاری اطفال 1
  قیمت: 60,000 ریال

 3. مجموعه راهنما و کمک آموزشی کیفرشناسی مجموعه راهنما و کمک آموزشی کیفرشناسی
  قیمت: 6,800 ریال

 4. مجموعه راهنما و کمک آموزشی حقوق مدنی 6؛ عقود معین 1 مجموعه راهنما و کمک آموزشی حقوق مدنی 6؛ عقود معین 1
  قیمت: 126,000 ریال

 5. مسئولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت در قراردادهای EPC و تاکید بر رویه های قضایی مسئولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت در قراردادهای EPC و تاکید بر رویه های قضایی
  قیمت: 126,000 ریال

 1. اسرار تجاری در تجارت بین الملل در چارچوب سازمان تجارت جهانی اسرار تجاری در تجارت بین الملل در چارچوب سازمان تجارت جهانی
  قیمت: 85,500 ریال

 2. گفتمان تحلیلی کاربردی در آیین دادرسی کیفری گفتمان تحلیلی کاربردی در آیین دادرسی کیفری
  قیمت: 306,000 ریال

 3. معاونت در جرائم تعزیری در حقوق کیفری ایران معاونت در جرائم تعزیری در حقوق کیفری ایران
  قیمت: 135,000 ریال

 4. بزه دیده در نظم نوین کنونی بزه دیده در نظم نوین کنونی
  قیمت: 180,000 ریال

 5. استرداد مجرمین در نظام کیفری ایران و حقوق بین الملل(تازه ها) استرداد مجرمین در نظام کیفری ایران و حقوق بین الملل(تازه ها)
  قیمت: 207,000 ریال

RSS محصولات ادامه لیست
 1. حقوق درمانی حقوق درمانی
  قیمت: 135,000 ریال

 2. دندان پزشکی قانونی دندان پزشکی قانونی
  قیمت: 180,000 ریال

 3. نکات کلیدی آرائ وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور نکات کلیدی آرائ وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
  قیمت: 162,000 ریال

 4. مجازات سقط جنین عمدی دارای روح در حقوق ایران مجازات سقط جنین عمدی دارای روح در حقوق ایران
  قیمت: 72,000 ریال

 5. نگاهی به جرم اختلاس و مجازات آن نگاهی به جرم اختلاس و مجازات آن
  قیمت: 270,000 ریال

 1. معاونت در جرائم تعزیری در حقوق کیفری ایران معاونت در جرائم تعزیری در حقوق کیفری ایران
  قیمت: 135,000 ریال

 2. پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران،فرانسه و انگلستان پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران،فرانسه و انگلستان
  قیمت: 135,000 ریال

 3. واکاوی در قواعد قانونی ورویه های قضایی در حفظ اراضی کشاورزی واکاوی در قواعد قانونی ورویه های قضایی در حفظ اراضی کشاورزی
  قیمت: 180,000 ریال

 4. مجموعه راهنما و کمک آموزشی بزهکاری اطفال 1 مجموعه راهنما و کمک آموزشی بزهکاری اطفال 1
  قیمت: 60,000 ریال

 5. ناکارآمدی سیاست جنایی ایران در برخورد با جرائم منابع طبیعی ناکارآمدی سیاست جنایی ایران در برخورد با جرائم منابع طبیعی
  قیمت: 76,500 ریال

 1. اسرار تجاری در تجارت بین الملل در چارچوب سازمان تجارت جهانی اسرار تجاری در تجارت بین الملل در چارچوب سازمان تجارت جهانی
  قیمت: 85,500 ریال

 2. گفتمان تحلیلی کاربردی در آیین دادرسی کیفری گفتمان تحلیلی کاربردی در آیین دادرسی کیفری
  قیمت: 306,000 ریال

 3. مسئولیت مدنی ناشی از زیان های فناوری نانو مسئولیت مدنی ناشی از زیان های فناوری نانو
  قیمت: 180,000 ریال

 4. بزه دیده در نظم نوین کنونی بزه دیده در نظم نوین کنونی
  قیمت: 180,000 ریال

 5. استرداد مجرمین در نظام کیفری ایران و حقوق بین الملل(تازه ها) استرداد مجرمین در نظام کیفری ایران و حقوق بین الملل(تازه ها)
  قیمت: 207,000 ریال

RSS محصولات ادامه لیست
 1. گفتمان تحلیلی کاربردی در آیین دادرسی کیفری گفتمان تحلیلی کاربردی در آیین دادرسی کیفری
  قیمت: 306,000 ریال

 2. اختلاس و پولشویی اختلاس و پولشویی
  قیمت: 135,000 ریال

 3. حقوق درمانی حقوق درمانی
  قیمت: 135,000 ریال

 4. پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران،فرانسه و انگلستان پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران،فرانسه و انگلستان
  قیمت: 135,000 ریال

 5. اسرار تجاری در تجارت بین الملل در چارچوب سازمان تجارت جهانی اسرار تجاری در تجارت بین الملل در چارچوب سازمان تجارت جهانی
  قیمت: 85,500 ریال

 1. نکات کلیدی آرائ وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور نکات کلیدی آرائ وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
  قیمت: 162,000 ریال

 2. دندان پزشکی قانونی دندان پزشکی قانونی
  قیمت: 180,000 ریال

 3. مجازات سقط جنین عمدی دارای روح در حقوق ایران مجازات سقط جنین عمدی دارای روح در حقوق ایران
  قیمت: 72,000 ریال

 4. ناکارآمدی سیاست جنایی ایران در برخورد با جرائم منابع طبیعی ناکارآمدی سیاست جنایی ایران در برخورد با جرائم منابع طبیعی
  قیمت: 76,500 ریال

 5. مسئولیت مدنی ناشی از زیان های فناوری نانو مسئولیت مدنی ناشی از زیان های فناوری نانو
  قیمت: 180,000 ریال

 1. مجموعه راهنما و کمک آموزشی حقوق مدنی 6؛ عقود معین 1 مجموعه راهنما و کمک آموزشی حقوق مدنی 6؛ عقود معین 1
  قیمت: 126,000 ریال

 2. مسئولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت در قراردادهای EPC و تاکید بر رویه های قضایی مسئولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت در قراردادهای EPC و تاکید بر رویه های قضایی
  قیمت: 126,000 ریال

 3. واکاوی در قواعد قانونی ورویه های قضایی در حفظ اراضی کشاورزی واکاوی در قواعد قانونی ورویه های قضایی در حفظ اراضی کشاورزی
  قیمت: 180,000 ریال

 4. معاونت در جرائم تعزیری در حقوق کیفری ایران معاونت در جرائم تعزیری در حقوق کیفری ایران
  قیمت: 135,000 ریال

 5. بزه دیده در نظم نوین کنونی بزه دیده در نظم نوین کنونی
  قیمت: 180,000 ریال

RSS محصولات ادامه لیست

سبد خرید شما

تعداد کتاب 0
 1. کتاب
 2. قیمت
 3. تعداد
جمع خرید شما 0 ریال
سبد خرید خالی کردن سبد خرید

آمار بازدید کنندگان

عضویت در خبر نامه

ایمیل  
شماره موبایل
 
 
عضویت انصراف از عضویت

نماد اعتماد الکترونیک